لیبل صدفی اکوارو

نشان لیبل صدفی CE يک گونه يا علامتي هست که در ادامه حوزه‌ اقتصادي اروپا به کارگیری مي شود. اين نشانه گذاري به اين معني هست که محصولي که نشان CE روي آن چاپ شده هست طبق با مقررات بهداشت، ايمني و حفاظت از محيط زيست اتحاديه اروپا ارزيابي شده است.

 

نشان CE از چه چيزي تشکيل شده است؟

علامت CE شامل کاراکترهاي “CE” هست که مخفف فرانسوي “Conformité Européenne” (“انطباق اروپايي” در ادامه انگليسي) است. چنانچه تطابق متاع به وسیله بدنه خارجي بررسي شده باشد، يک شماره شناسايي چهار رقمي که اين بدنه را شناسايي مي نماید در ادامه کنار کاراکترهاي “CE” بیشتر مي شود.

 

چارچوب قانوني

علامت CE به وسیله مقررات (EC) شماره 765/2008 پارلمان اروپا و شوراي 9 ژوئيه 2008 تنظيم مي شود که الزامات اعتباربخشي و بررسی بر بازار مربوط به بازاريابي محصولات و لغو مقررات (EEC) شماره 339 را تعيين مي کند. /93.

 

به طور خاص، اين ماده 30 مقررات (EC) شماره 765/2008 هست که نشان‌گذاري CE را تنظيم مي‌کند. چنين ماده اي بيان مي نماید که نشان CE صرفا بايد به وسیله تولید کننده يک متاع يا نماينده مجاز او کارگزاشتن شود. اين ماده همچنين بيان مي‌کند که با الصاق يا چسباندن نشانه CE، تولید کننده نشان مي‌دهد که مسئوليت تطابق متاع با تام الزامات قابل اجرا تعيين شده در ادامه ضابطه هماهنگ‌سازي مربوطه جامعه که براي الصاق آن تنظيم شده هست را بر عهده مي‌گيرد.

 

توجه به اين نکته حائز اهميت هست که نشان CE يک مهر و موم کيفيت يا يک نشانه گواهي هست که به وسیله يک جایگاه يا نهاد دولتي اعطا مي شود، بلکه علامتي هست که به وسیله تولید کننده يا نماينده او چاپ شده هست که مطابقت متاع با قوانين اتحاديه اروپا را تأييد مي کند.

 

چه کسي بايد با نشانه CE نشانه گذاري کند؟

توليدکنندگان محصولاتي که مقررات اتحاديه اروپا براي آن ها وجود دارد، مکلف به به کارگیری از نشانه CE در ادامه حوزه‌ اقتصادي اروپا هستند. آن ها به مسئوليت خویش نشانه گذاري را روي محصولات خویش اعمال مي نمایند و بدين ترتيب نشان مي دهند که الزاماتي را که مقررات اتحاديه اروپا براي متاع گزینه حیث تعيين مي نماید در ادامه حیث گرفته اند.

 

ارزيابي اينکه آيا يک متاع الزامات تعيين شده در ادامه ضابطه اتحاديه اروپا را برآورده مي نماید ممکن هست به وسیله خویش تولید کننده انجام شود. با اين حال، ضابطه اتحاديه اروپا اکثر اوقات تعيين مي نماید که يک ارگان خارجي بايد تأييد نماید که متاع با قوانين اتحاديه اروپا مطابقت دارد. در ادامه نتيجه، اکثر اوقات اين واقعه مي افتد که تولید کننده بايد قبل از چاپ نشانه CE روي محصولات خود، تأييد يک بدنه خارجي را دريافت کند. خویش ارزيابي فقط زماني قابلیت پذير هست که ضابطه اتحاديه اروپا اذن دهد. اين معمولاً زماني واقعه مي افتد که متاع داراي دستکم خطر باشد.

 

علامت CE چطور بايد کارگزاشتن شود؟

نماد بايد به وضوح قابل مشاهده، غير قابل اشتباه، خوانا و دائمي بر روي متاع با دستکم میزان پنج ميلي متر باشد. اين الزامات چاپ را مي اقتدار به راحتي با امداد يک چاپگر جوهر افشان به تیتر نمونه به دست آورد.

 

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.