نکات کاربردی در برش استیل با لیزر که باید بدانید

نکته ها کاربردی در ادامه برش استیل با لیزر که می بایست بدانید
برش لیزر آلومینیوم

در ادامه برش لیزر آلومینیوم کمترین ضایعات تولید می شود. در ادامه همین گونه لیزر، نظیر واترجت که از آب به کارگیری می نماید یک مزیت زیاد خوب وجود دارااست آن نیز سیستم خنک نمودن ماده موردنظر برش هست که مانع از سوختگی و اثرها آن می شود.

برش لیزری به متریال شما زخم نمیزد چون اشعه به کارگیری شده در ادامه دستگاه برش لیزر فایبر به شکل فیزیکی متریال را لمس نمی کند و از شیوه حرارت دهی فعالیت ذوب نمودن مرحله را انجام میدهد.

همین دستگاه ها با به کارگیری از برش لیزر ، مرحله ورق های آلومینیومی را برش می دهند و میزان مرغوب بودن آخری زیاد بالا خواهد بود.

در ادامه ایجاد همین دستگاه ها قابلیت پیشنهاد با دو بدنه موجود است، یکی از بدنهی یکپارچهی تام ریختهگری شده با وزن تقریبی ۵ بدن و دیگری بدنهی حاصل از فرایند جوشکاری با وزن تقریبی ۴ تن.

در ادامه همین جور هم برش ها می بایست با به کارگیری از هواگاز و پلاسما شکل بپذیرد. اما می بایست بگوییم که برش لیز فقط به جهت فلزات به فعالیت نرفته و به جهت غیر فلزات هم از برش لیزر به کارگیری می شود.

اتومبیل های برش لیزری فلزات دست دوم هم به جهت اشخاصی که دارایی و سرمایه کمتری به جهت آغاز یک فعالیت دارند، زیاد دوستداشتنی هستند.

در ادامه بعضا موقعیتها به کارگیری از نیتروژن خالص هم به جهت برش فلزاتی نظیر برش لیزر استیل و برش لیزر آلومینیوم کاربرد دارد.

همین رویه عمده به جهت برش غیر فلزات کاربرد دارد. اشعه تولیدی با همین روش، قدرتمندتر و پایدارتر از رویه های دیگر است.

برش آهن به وسیله لیزر به همین شکل انجام می شود که اشعه به وسیله سورس لیزر فایبر با اقتدار دوچندان به سمت متریال گزینه حیث تابیده می شود و با ذوب کردن، آهن برش میخورد؛در همین وضعیت مواد مذاب هم با به کارگیری از گاز نیتروژن یا این که اکسیژن از همین محل به دور خواهد شد.

مواد مذاب به وسیله گاز کمکی ( اکسیژن و نیتروژن ) از نقطه برش به دور می شود . در ادامه همین متد از موج متواتر لیزرهای فیبری و لیزرهای فیبری پالسی به کارگیری می شود.

همین در ادامه حالی هست که دیگر فرآیندهای برش گهگاه حتی عمده از ۵۰ کیلووات الکتریسیته مصرف میکنند. علاوه بر همین می توان از برش لیزری به جهت اکثری از فرآیندهای لیزری شبیه نظیر حکاکی لیزری، نشانهگذاری لیزری و حفاری لیزری به کارگیری نمود.

از برش لیزر در ادامه فرآیندهای متفاوتی به کارگیری می شود، همینطور می اقتدار از یک لیزر به جهت چندین کاربرد گوناگون هم به کارگیری نمود.

همینطور با کاربرد همین شیوه، در ادامه نیروی انسانی و مصالح گزینه به کارگیری هم صرفهجویی اکثر شکل میگیرد. همین در دست گرفتن های رایانه ای مرحله بالایی از اعتنا و ارتقاء شتاب برش را قابلیت پذیر می کند.

در ادامه واقع این موضوع موجب می شود تا قابلیت زخم به متریال به دستکم رسیده و از هزینههای مازاد تعمیر و مراقبت قطعاتی که با مرحله در ادامه تماس میباشند خودداری شود.

آلومینیوم از آن تیم فلزات سبک محسوب میگردد که مرحله براقی دارااست و در ادامه برابر زنگ زدگی از مقاومت بالایی برخوردار هست و به شکل ورقههایی سبک ایجاد میگردد و خواص بالایی از انعطافپذیری را دارا می باشد.

حاصل همین رویه که با تکنولوژی روز جهان و سوای هیچگونه نادرست قابل انجام است، ایجاد ورقها و قطعاتی با اعتنا بالا و کمترین ضایعات ممکن است.

ورق های آلومینیومی که از پیش خریداری شده اند به وسیله اپراتور داخل دستگاه قرار دیتا می‌شوند و همین سطح را می توان از مراحلی اسم موفقیت که نیروی انسانی به جهت انجام آن دخیل است.

همین رویه با دقتی در ادامه حد دهم میلی متر تا حتی در ادامه مواقعی صدم میلی متر می تواند فلزات متعدد تا ضخامت های گوناگون را برش دهد.

امروزه به جهت برش فلزات، دستگاههای برش لیزر به کارگیری میگردد و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته همین فعالیت به بهترین صورت انجام میگیرد، تولید قطعات ارتقاء چشمگیری داشته و برش ورقهای فولادی یا این که چوبی و پلاستیکی زیاد ارتقاء پیدا کرده هست از فلزاتی از قبیل آلومینیوم ،آهن ،مس، برنج و غیره در ادامه بخش صنعت به کارگیری زیاد متعددی میگردد و کاربرد آن متنوع و گسترده هست به این جهت نیاز به قطعات منجر شده که با به کارگیری از تجهیزات پیشرفته نظیر دستگاههای برش لیزر بتوانیم ایجاد قطعات را در ادامه کوتاهترین دوران انجام دهیم.

در ادامه ارتقاء ایجاد مشاجره ایمنی مبحث مهمی است. برش لیزری آلومینیوم به جهت برشکاری همین ماده در ادامه هم اکنون حاضر زیاد گزینه به کارگیری قرار گرفته هست و برهان آن نیز مزایایی هست که برش لیزر آلومینیوم دارد.

در ادامه همین رویه قطر تیغهی اره دیسکی می بایست از دوبرابر قطر قطعه آلومینیومی بزرگتر باشد. در ادامه رویه های حرارتی و مکانیکی برش برنج، قطعه آخری برش خورده با تغییراتی در ادامه فلز شالوده ملازم هست که عاقبت حرارت یا این که عامل ها فیزیکی دیگر باشد؛ برش لیزر برنج با کمترین مقدار همین تاثیرات و تغییرات ملازم است.

دستگاه برش لیزر آهن با داشتن تکنولوژی فایبر، نسبت به دستگاه های دیگر برش امکان برش آهن تا ضخامت های بالا را دارااست اما ارزش تام شده همین دستگاه های برش فایبر عمده خواهد بود.

شامل: گریدهای متعدد ورق های آلومینوم ۶۰۶۱، ۷۰۷۵، ۱۰۵۰ و .. اشکال آلومینوم خش دار، آج دار و .. اشکال آلومینوم رنگی.

در ادامه ادامه به شکل مختصر برش لیزری ورق آلومینیوم تفسیر دیتا می شود. همین کریستالها چکیده از جایگاه جامدات میباشند و قادرند تا برشهای لیزری زیاد قوی را انجام دهند.

آلومینیوم یک فلز صیقلی هست که همین می تواند به جهت دیگر اشکال برشهای لیزری نظیر برش لیزری گازی مشکلساز باشد، البته برزش لیزری فیبری مشکلی با همین مسئله ندارد.

برش لیزری و حکاکی بر بر روی برنج و مس هم مهم ایراداتی هست چون همین دو گونه فلز رسانا میباشند.

هر چه نیروی انسانی که فعالیت بررسی بر دستگاه و تلاش آنم را بر عهده دارااست فن ای خیس و با تجربه خیس باشد در ادامه عاقبت مقدار خطای حاصل از برش هم کمتر خواهد یافت و به مراتب میزان مرغوب بودن فعالیت هم فراتر میرود.

ممکن است بتوان گفت مهمترین مبحث در ادامه برش، میزان مرغوب بودن آن است. با توسعه به کارگیری از دستگاههای برش لیزری، شیوههای سنتی و کهن برش فلزات منسوخ گردیده و کنار گذارده شدهاند و امروزه از راه و روش برش لیزری که یک رویه تازه به جهت برش ورق فلزات از گزاره برش لیزر آلومینیوم هست به کارگیری میگردد.

به عامل ها مؤثر در ادامه انجام مناسب مراحل برش لیزری فلز آهن اشاره خوا‌هیم داشت. البته می بایست اعتنا داشت که میزان مرغوب بودن برش در ادامه پلاسما یا این که هواگاز ابدا قابل مقایسه با برش لیزر فلزات خصوصا برش لیزر فایبر نمی باشد.

سرویس ها لیزر اسمان لیزر زیاد با میزان مرغوب بودن و با ارزش مطلوب انجام می گیرد. در ادامه دستگاه های لیزر co2 ، پرتو لیزر به وسیله قطعه ای به اسم تیوب لیزر ایجاد می گردد.

به این خاطر هست که برش صفحه های آلومینیومی ممکن هست منجر رجوع و برگشت منعکس شدن از فلز به سمت دستگاه لیزر شود و به آن زخم وارد نماید.

یکی از از برگزیدگان مزایای دستگاه برش لیزر بهینه نمودن مصرف انرژی هست . همانطور که قبلاً ذکر شد، در دست گرفتن کلی که در ادامه برش لیزری وجود دارااست قابلیت فعالیت نمودن با متریالهای گوناگون و فلزات گوناگون را در ادامه اختیار ما‌درها قرار میدهد.

پایین در دست گرفتن بودن خروجی حرارت اشعه و شدت و مدت آن، همین قابلیت را آماده می کند تا بتوان برشهای متفاوتی را بر بر روی متریالهای متعدد انجام داد.

در ادامه ادامه به مزایای همین گونه برش و عوارض کاربردی بودن تجهیزات آن میپردازیم. به گزیدهای از تاریخچه برشکاری صنعتی میپردازیم.

همین تیم وسیع صنعتی همواره با به روز نمودن اتومبیل آلات خویش و بهره گیری از علم روز جهان در ادامه کنار تجربه سالها کار خویش در ادامه همین بازار توانسته اعتماد و راضی بودن مشتریان را جلب کند و در ادامه شمار برگزیدگان کمپانی های ارائه دهنده سرویس ها برش لیزر آلومینیوم و دیگر متریال فلزی و غیر فلزی قرار بگیرد.

در ادامه همین متد با برانگیخته نمودن الکتریکی مخلوط کربن دیاکسید، اشعه لیزری استوار ایجاد میشود. صنعت های الکتریسیته و خطوط انتقال نیرو: از دیگر کاربردهای برش لیزر آلومینیوم که با خاصیت ساماندهی الکتریکی آن ارتباطی تنگاتنگ دارد، به کارگیری از آن در ادامه خطوط نیروست.

به طور همزمان با عملکرد به جهت بالا بردن بازده در ادامه صنعت های مختلف، به کارگیری روشهای ایمن و بیخطر هم روز به روز ارتقاء مییابد.

همینطور به کارگیری از نیروی انسانی فن ای و با تجربه مقدار ضایعات ناشی از برش لیزر غلط را هم کمتر خواهد داد.

برش لیزر به طور کلی به دو شکل برش در ادامه بعدها معین و سوای هیچگونه پیچیدگی و همینطور بصورت حکاکی انجام میگردد که در ادامه رویه حکاکی طرح گزینه حیث طبق با حیث خریدار بر بر روی آلومینیوم اجرا میگردد.

همینطور در ادامه برش لیزری، فلزات ضایعات کمتری نسبت به بقیه رویه های برش تولید می شود . برش لیزری هیچ مشکلی با تولید سایزها و ضخامت های گوناگون و انواع پیچیده ندارد.

تفاوت فی مابین دستگاه برش لیزری ورق آهن و برش CNC چیست؟ برش لیزر ورق آلومینوم از ضخامت ۰٫۲ تا ۱۶ میلیمتر. ​Post has be᠎en gener᠎ated with GSA Con​tent G en​erat or  DE​MO .

آرکافیدا ارائه دهنده سرویس ها برش لیزر در ادامه قزوین است. با لیزر آرکافیدا ظریف ترین برش را سوای زخم به متریال کلیدی در ادامه اختیار داشته باشید.

یکی از از دشواریهای برش فلزات از گزاره برنج، پیچیدگی طرحهاست؛ برش طرحهای دقیق هم بر پیچیدگی فعالیت افزوده و انجام ظریف آن با به کارگیری از روشهای کهن در ادامه فعالیت ناممکن یا این که زیاد سخت بوده است؛ برش لیزر برنج با امکان برش طرح های زیاد پیچیده سوای نیاز به دخالت نیروی انسانی اشکال برش را ممکن می سازد.

به جهت حل همین مشکل، میتوانید به سادگی شدت اشعه لیزر خویش را ارتقاء دهید، گرچه همین هم بدان معناست که نسبت به ضخامت برنج و مس محدود خواهید شد.

همین گزینه و دیگر اشکال به کارگیری از برش لیزر آلومینیوم در ادامه صنعت های مدرن از گزاره سیستمهای برش لیزری اتوماتیک با ارتقاء بازده کاری و کمتر متریال مصرفی نمونههای لطف از بهصرفه و اقتصادی بودن همین روشهای نوین هستند.

برش و حکاکی لیزری فولاد مدام فرآیندی بی آلایش بوده هست البته مشابه به فرایند دیگر فلزات نیست. با اعتنا به ارزش بالای مس، از آنجا که سوای انحصار می توانید چیدمان قطعات را با کمترین ضایعات بر روی میز دستگاه قرار دهید، برش لیزر مس مهم توجیه اقتصادی بالایی به جهت ایجاد قطعات گزینه نیاز است.

اعتنا به بعضا نکته ها و ویژگیها ميتواند برش لیزر استیل را در ادامه گزینه آلیاژ فولاد بمراتب آسانتر و سریعتر نماید.

و سبب ساز زخم به لیزر شود. با اعتنا به دارای دوران در ادامه دوره جدید، نسبت به وقت مشتریان عزیز زیاد وفادار هستیم.

برش لیزر یکی از از ایمنترین روشها در ادامه برش فلزات و غیرفلزات میباشد.به علت قرار گرفتن اشعه در ادامه یک لایت باکس، برش لیزری نسبت به دیگر فرآیندها امنتر هست و به این علت کاربردهای اکثری در ادامه برش متریالهایی مانند: فلز ، الماس، پلاستیک، چوب، شیشه و …

دستگاه برش لیزری فقط ۱۰ کیلووات الکتریسیته مصرف میکند. برش لیزری کریستالی فرآیندی هست که از لیزرهای ساخته شده از nd:YAG (neodymium-doped yttrium aluminium garnet) و nd:YVO (neodymium-doped yttrium ortho-vanadate) به کارگیری میکند.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.